Voque Beauty gebruikt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van de diensten van Voque Beauty, en/of omdat u deze informatie aan ons heeft verstrekt bij het invullen van een contact- en/of afsprakenformulier op de website van Voque Beauty.
Onderstaand vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geboortedatum / geboorteplaats
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Met welk doel Voque Beauty deze gegevens nodig heeft?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Voque Beauty uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang bewaart Voque Beauty uw gegevens?

Voque Beauty bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voque Beauty verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het bezoek op www.voquebeauy.com

Op de website van Voque Beauty worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Voque Beauty gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Het inzien van uw persoonsgegevens

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@voquebeauty.com.
Voque Beauty zal uw verzoek zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen drie weken, verwerken.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Voque Beauty neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@voquebeauty.com.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Voque Beauty worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voque Beauty aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.