Annulering

Annuleren van een behandeling kan tot 48 uur voorafgaand de geboekte behandeling. De annulering kun je telefonisch via telefoonnummer: +597 740 2225 of per email:info@voquebeauty.com doorgeven. 

Indien je binnen 48 uur voorafgaand de behandeling annuleert, behoudt Voque Beauty zich het recht de behandeling(en) in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

Voque Beauty is niet aansprakelijk voor ontstekingen als gevolg van het niet of niet correct naleven van de nazorginstructies voor permanente make up. De cliënt draagt zelf verantwoording om nazorginstructies correct na te leven.

Voque Beauty is niet aansprakelijk voor het kwijtraken en/of schade aan eigendommen van klanten.

Hygiëne

Vanwege hygiëne maatregelen zijn huisdieren niet toegestaan in de salon. Daarnaast zijn kinderen vanwege veiligheidsredenen (GGD-eisen) tevens niet toegestaan in de behandelruimte bij Voque Beauty.

Privacy

Tijdens de behandeling wordt er uitsluitend gewerkt tussen de cliënt en de behandelaar. Het is niet toegestaan om medepersonen mee te nemen in de behandelruimte.

Prijzen

De prijzen voor een “touch up” behandeling (pmu) zijn geldend voor bestaande klanten. Voor nieuwe klanten die voorafgaand elders permanente make up hebben laten plaatsen, geldt een ander tarief. Informeer voorafgaand naar de prijs.

Tevredenheid

Een nieuwe behandeling voor permanente make up bestaat uit twee sessies. Indien je na de eerste behandeling eventuele oneffenheden constateert worden deze tijdens de 2e behandeling bijgewerkt. De 2e behandeling dient minimaal 6 weken tot uiterlijk 12 weken na de eerste behandeling plaats te vinden.

Alle opvolgende behandelingen op verzoek van de cliënt worden tegen het dan geldende tarief in rekening gebracht (tevens na een touch up behandeling).

Klachtenprocedure

Bij klachten kunt u uw klacht per e-mail via:info@voquebeauty.com indienen. Wij zorgen ervoor dat uw klacht binnen één week (werkdagen) in behandeling wordt genomen. Voque Beauty zal samen met u zoeken naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen berusten. Wanneer blijkt dat partijen of een van de partijen niet akkoord gaan een voorgestelde oplossing zal Voque Beauty een mediator inschakelen om tot bemiddeling te komen.

Trainingen – Reservering & Betaling
Bij het reserveren van een plek voor een cursus of training van Voque Beauty, dient er uiterlijk één week voor aanvang van de training een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag van de training te worden voldaan. Dit kan contant in de salon of over gemaakt worden op het bankrekeningnummer van Voque Beauty. De reservering van je plek is pas definitief na aanbetaling. Het volledige (restant) bedrag dient op de dag van de training voor aanvang voldaan te worden.